VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA TRẠM THỦY ĐIỆN

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp.

Những kiến thức kỹ thuật cơ sở và chuyên môn nghề, bao gồm:

+ Các quy trình, quy phạm chung của Nhà nước và của ngành;

+ Cơ sở tính toán và phương thức sử dụng năng lượng nước;

+ Kết cấu công trình Trạm thuỷ điện;

+ Vị trí, nhiệm vụ chính của Trạm thuỷ điện trong hệ thống tuỳ theo mức độ công suất đặt;

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị động lực và các hệ thống thiết bị phụ trong Trạm thuỷ điện;

+ Sơ đồ nối điện chính, sơ đồ điện tự dùng, hệ thống rơ le bảo vệ và tự động hoá trong Trạm thuỷ điện;

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện được sử dụng trong Trạm thuỷ điện;

+ Sơ đồ hệ thống điều khiển trong dây chuyền sản xuất, sơ đồ hệ thống cứu hoả;

+ Nắm được các kiến thức về an toàn, bảo hộ lao động.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tham gia lâp kế hoạch sản xuất và trực tiếp đi ca vận hành theo lịch được phân công;

+ Phân tích, lựa chọn hợp lý chế độ vận hành cho hệ thống công trình và toàn bộ các thiết bị trong Trạm thuỷ điện;

+ Thao tác vận hành, chẩn đoán và xử lý sự cố đối với các thiết bị trong Trạm thuỷ điện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật bảo đảm an toàn và hiệu quả;

+ Kiểm tra, xử lý sự hoạt động của hệ thống giám sát điều khiển và thu thập số liệu (SCADA) và hệ thống thông tin liên lạc;

+ Chỉ huy và phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong nhà máy;

+ Thực hiện đầy đủ các nội dung giao nhận ca, ghi nhật ký vận hành theo đúng quy trình nhiệm vụ;

3- Cơ hội việc làm:

Tốt nghiệp cao đẳng nghề người học có thể :

+ Vận hành Trạm thuỷ điện ở vị trí trưởng ca;

+ Lập kế hoạch và tổ chức bảo dưỡng sửa chữa thiết bị trong Trạm thuỷ điện vơi tư cách là kỹ thuật viên;

+ Làm việc ở các công ty kiểm định thiết bị.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu điện

– Nguyên lý máy và chi tiết máy

– Thuỷ năng

– Thuỷ công

– Kỹ thuật điện

– Kỹ thuật đo lường

– Thuỷ lực

– Kỹ thuật an toàn

– Máy Điện

– Công trình trạm thủy điện

– Tua bin nước

– Phần điện Trạm thuỷ điện

– Bảo vệ Rơ le và tự động hoá

– Tiếng Anh chuyên ngành Thuỷ điện

– Thiết bị phụ Trạm thuỷ điện

– Vận hành Trạm thủy điện

– Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị phụ Trạm thuỷ điện

– Bảo dưỡng, sửa chữa Tua bin nước

– Bảo dưỡng, sửa chữa máy phát thuỷ điện

– Quản lý vận hành Trạm thuỷ điện

– Thực tập hàn cơ bản

– Thực tập Nguội cơ bản

– Thực tập Điện cơ bản

– Thực tập mạch nhị thứ

– Quấn dây máy điện

– Thực tập đường dây

– Thực tập Trạm biến áp

– Thực tập Tháo lắp thiết bị điện

– Thực tập tháo lắp Thiết bị thuỷ điện

– Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa Thiết bị thuỷ điện

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

Những kiến thức kỹ thuật cơ sở và chuyên môn nghề, bao gồm:

+ Các qui trình, qui phạm chung của Nhà nước và của ngành;

+ Cơ sở tính toán và phương thức sử dụng năng lượng nước;

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị động lực và các thiết bị điện trong dây chuyền sản xuất điện năng của Trạm thuỷ điện;

+ Sơ đồ nối điện chính, sơ đồ điện tự dùng, hệ thống rơ le bảo vệ và tự động hoá trong Trạm thuỷ điện;

+ Các kiến thức về vận hành và bảo dưỡng thiết bị thủy điện;

+ Các kiến thức về an toàn và bảo hộ lao động.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đi ca vận hành theo sự phân công;

+ Phân tích được sơ đồ nối điện trong Trạm thuỷ điện;

+ Thao tác vận hành, xử lý sự cố các thiết bị của Trạm thuỷ điện đúng qui trình, qui phạm kỹ thuật;

+ Phối hợp thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong trạm thuỷ điện;

+ Thực hiện đầy đủ các nội dung giao nhận ca, ghi nhật ký vận hành theo đúng qui trình nhiệm vụ.

3- Cơ hội việc làm

+ Tốt nghiệp trung cấp nghề, người học có thể vận hành, bảo dưỡng các thiết bị của trạm thuỷ điện hoặc làm việc tại các phân xưởng thuỷ lực, phân xưởng máy của các trạm thuỷ điện.

+ Trực tiếp quản lý vận hành các trạm bơm thuỷ nông

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu điện

– Kỹ thuật điện

– Kỹ thuật đo lường

– Thuỷ lực

– Kỹ thuật an toàn

– Máy điện

– Công trình trạm thủy điện

– Tua bin nước

– Phần điện trong Trạm thuỷ điện

– Bảo vệ Rơ-le và tự động hoá

– Thiết bị phụ trạm thuỷ điện

– Vận hành Trạm thủy điện

– Bảo dưỡng, sửa chữa tua bin nước

– Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị phụ Trạm thuỷ điện

– Bảo dưỡng sửa chữa máy phát thuỷ điện

– Thực tập hàn cơ bản

– Thực tập nguội cơ bản

– Thực tập điện cơ bản

– Thực tập mạch nhị thứ

– Thực tập quấn dây máy điện

– Thực tập đường dây

– Thực tập Trạm biến áp

– Thực tập tháo lắp thiết bị điện

– Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thuỷ điện