Vấn nạn bạo lực học đường: Chưa bao giờ thôi nhức nhối!

VTV.vn – Bạo lực học đường là vấn đề chưa bao giờ thôi nhức nhối, vừa là những nỗi đau vừa ảnh hưởng đến nhân cách của những người bạo hành và bị bạo hành.