Vi tính văn phòng

Tên nghề:          VI TÍNH VĂN PHÒNG
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 07
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
– Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về tin học văn phòng
+ Có kiến thức cơ bản về cài đặt các phần mềm ứng dụng
+ Có hiểu biết tương đối về kỹ thuật in ấn
+ Có hiểu biết tương đối về tính năng của các thiết bị đa phương tiện
+ Có kiến thức cơ bản về Internet và thiết kế Web
– Kỹ năng:
+ Thực hiện thuần thục soạn thảo, xử lý và in ấn văn bản
+ Sử dụng được các thiết bị hỗ trợ, thiết bị đa phương tiện
+ Tìm kiếm và giao tiếp thu thập được các tài liệu trên Internet
+ Thiết kế cơ bản các trang Web phục vụ công việc văn phòng
+ Lắp đặt được một số mạng cục bộ cơ bản
– Thái độ:
+ Ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.
+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.
+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội.
2. Cơ hội việc làm:
Người làm nghề Vi tính văn phòng được bố trí làm việc tại văn phòng, các phòng chuyên môn trong các công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện…
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
– Thời gian đào tạo: 03 tháng
– Thời gian học tập: 11 tuần
– Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ
– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 30 giờ ( Trong đó thi tốt nghiệp: 8 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 405 giờ
Thời gian học lý thuyết: 88 giờ; Thời gian học thực hành: 309 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
Mã MH,
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
 
Các môn học, mô đun đào tạo nghề
 
 
 
 
MĐ01
Tin học đại cương
45
8
36
1
MĐ02
Tin học văn phòng
150
30
118
2
MĐ03
Mạng máy tính
45
15
29
1
MĐ04
Internet
45
10
34
1
MĐ05
Thiết kế web
45
10
34
1
MĐ06
Công nghệ đa phương tiện
30
5
24
1
MĐ07
Vẽ đồ họa
45
10
34
1
Tổng cộng
405
88
309
8
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ DUN ĐÀO TẠO.
1. TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Mã số mô đun: MĐ01
Thời gian mô đun: 45 giờ  (Lý thuyết: 08 giờ; Thực hành: 37 giờ)
Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng:
– Kiến thức:
+ Trình bày được các khái niệm tin học và máy vi tính.
+ Nhận biết được các hệ đếm.
+ Trình bày được tầm quan trong của hệ điều hành Windows
+ Trình bày được khái niệm VIRUS.
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Pascal.
– Kỹ năng:
+ Phân biệt được các thiết bị phần cứng.
+ Chuyển đổi được giũa các hệ đếm máy tính.
+ Sử dụng, khai thác được các chức năng của hệ điều hành Windows.
+ Sử dụng được các chương trình diệt virus.
+ Lập trình được một số bài toán đơn giản.
Tên các bài trong mô đun
1
Bài 1 :  Điện toán cơ bản
2
Bài 2 :  Hệ điều hành
3
Bài 3 :  Hệ điều hành Windows
4
Bài 4 :  Phòng và chống Virus
5
Bài 5 :  Ngôn ngữ lập trình  PASCAL
2. TIN HỌC VĂN PHÒNG
Mã số mô đun: MĐ02
Thời gian mô đun: 150 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 120 giờ)
Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng:
– Kiến thức:
+ Trình bày được cách sử dụng phần mềm Office
+ Trình bày được các thao tác cơ bản trên  phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm bảng tính và phần mềm trình diễn.
– Kỹ năng:
+ Kết hợp được các kỹ năng sử dụng bản phím, điều khiển chuột.
+ Thao tác được các công cụ trong bộ phần mÒm Microsoft Office hoặc phần mềm nguồn mở Open Office
+ Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word hoặc phần mềm nguồn mở Open Office Writer) để tạo các tài liệu đạt tiêu chuẩn theo qui định.
+ Sử dụng phần mềm bảng tính (Microsoft Excel hoặc bảng tính trong Open Office Calc) để tạo lập, biểu diễn các kiểu dữ liệu: số, chuỗi ký tự, thời gian, biểu đồ và lập được các bảng tính…
+ Sử dụng phần mềm trình diễn (Microsoft PowerPoint hoặc trình diễn trong Open Office Draw) thiết kế các bài báo cáo, chuyên đề một cách chuyên nghiệp.
Tên các bài trong mô đun
1
Bài 1 :  Tổng quan về phần mềm xử lý văn bản
2
Bài 2 :  Trình bày văn bản
3
Bài 3 :  Xử lý bảng biểu (Table)
4
Bài 4 :  Bảo mật và In ấn
5
Bài 5 :  Tổng quan về excel
6
Bài 6 : Hàm trong EXCEL
7
Bài 7 : Đồ thị và in ấn
8
Bài 8 : Sử dụng Powerpoint
3. MẠNG MÁY TÍNH
Mã số mô đun: MĐ03
Thời gian mô đun: 45 giờ  (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 30 giờ)
Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng:
– Kiến thức:
+ Nêu được lịch sử mạng máy tính.
+ Trình bày được các kiến thức về thiết bị mạng.
– Kỹ năng:
+ Cài đặt hệ thống mạng.
+ Phụ trách quản lý một mạng máy tính tại cơ quan xí nghiệp.
+ Chuẩn đoán và sửa chữa các sự cố cơ bản trên hệ thống mạng
Tên các bài trong mô đun
1
Bài 1 :  Tổng quan về công nghệ mạng máy tính
2
Bài 2 :  Mô hình OSI
3
Bài 3 :  Tôpô mạng
4
Bài 4 :  Cáp mạng và vật tải truyền
5
Bài 5 :  Giới thiệu giao thức TCP/IP
6
Bài 6 :  Hệ điều hành mạng
4. INTERNET
Mã số mô đun: MĐ04
Thời gian mô đun: 45 giờ  (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 35 giờ)
Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng:
– Kiến thức:
+ Nêu lên được bản chất và tầm quan trọng của Internet và  World Wide Web.
+ Trình bày được những ứng dụng của chương trình thư điện tử và sử dụng được toàn bộ các phương tiện sẵn có
– Kỹ năng:
+ Thực hiện được kết nối với Internet qua điện thoại bằng đường truyền ADSL.
+ Sử dụng các công cụ web để tìm kiếm có hiệu quả các thông tin trên world wide web
Tên các bài trong mô đun
1
Bài 1 :  Tổng quan về internet
2
Bài 2 :  Cách nối mạng Internet – địa chỉ Internet
3
Bài 3 :  Dịch vụ WORLD WIDE WEB – Truy cập web site
4
Bài 4 :  Tìm kiếm thông tin trên Internet
5
Bài 5 :  Tạo và sử dụng Mail
5. THIẾT KẾ WEB
Mã số mô đun: MĐ05
Thời gian mô đun: 45 giờ  (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 30 giờ)
Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng:
– Kiến thức:
            + Trình bày được các cách thiết kế Web site.
            + Vận dụng dụng các thẻ Frontpage để thiết kế trang Web.
– Kỹ năng:
            + Thiết kế được giao diện.
            + Sử dụng các thẻ Frontpage để thiết kế trang Web.
+ Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế Web bằng Frontpage.
Tên các bài trong mô đun
1
Bài 1 :  Bắt đầu với frontpage
2
Bài 2 :  Làm việc với trang Web
3
Bài 3 :  Định dạng Text và đoạn
4
Bài 4 :  Làm việc với danh sách
5
Bài 5 :  Làm việc với Đồ họa
6
Bài 6 :  Làm việc với Table, Frame
7
Bài 7 :  Làm việc với Form
6. CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN
Mã số mô đun: MĐ06
Thời gian mô đun: 30 giờ   (Lý thuyết: 05 giờ; Thực hành: 25 giờ)
Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng:
– Kiến thức:
+ Trình bày được các khái niệm về công nghệ đa phương tiện, quá trình phát triển, và sự cần thiết của nó trong thời đại ngày nay.
+ Phân biệt được các thiết bị công nghệ đa phương tiện, sử dụng được các thiết bị này phục vụ cho việc tạo ra dữ liệu ứng dụng đa phương tiện trên máy tính.
– Kỹ năng:
+ Nhận biết các công nghệ đa phương tiện này phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống
Tên các bài trong mô đun
1
Bài 1 :  Multimedia
2
Bài 2 :  Các tình huống đa phương tiện và quá trình phát triển sản phẩm
3
Bài 3 :  Đa phương tiện trên một hệ thống máy tính
4
Bài 4 :  Các thiết bị hỗ trợ đa phương tiện
7. VẼ ĐỒ HỌA
Mã số mô đun: MĐ07
Thời gian mô đun: 45 giờ  (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 35 giờ)
Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng:
– Kiến thức:
+ Trình bày đ­ược khái niệm và cách cài phần mềm đồ họa Photoshop
+ Trình bày đ­ược cách hiệu chỉnh hình ảnh chọn kích thước file ảnh phù hợp từng yêu cầu và chất lượng hình ảnh tốt nhất.
+ Mô tả đ­ược cách lắp ghép tạo hiệu ứng cho hình ảnh
+ Chỉ ra đ­ược cách nhập chữ vào hình ảnh
+ Chỉ ra đ­ược cách thức phối màu cho hình ảnh
– Kỹ năng:
+ Cài đặt đư­ợc phần mềm đồ họa Photoshop
+ Sử dụng đư­ợc các lệnh, chuột và bàn phím để hiệu chỉnh hình ảnh chọn kích thước file ảnh phù hợp từng yêu cầu và chất lượng hình ảnh tốt nhất.
+ Xử lý lắp ghép tạo hiệu ứng cho hình ảnh
+ Nhập đư­ợc chữ vào hình ảnh
+ Phối đ­ược màu cho hình ảnh
Tên các bài trong mô đun
1
Bài 1 :  Tổng quan về Adobe Photoshop
2
Bài 2 :  Các nút lệnh trên thanh công cụ
3
Bài 3 :  Sử dụng lớp trong Photoshop
4
Bài 4 :  Các cách xử lý ảnh
5
Bài 5 : Filter và Text