XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Biết được các phương pháp thi công Cầu đường Bộ;

+ Trình bày được đặc điểm cấu tạo các cấu kiện công trình Cầu đường bộ;

+ Giải thích được quy trình công nghệ thi công Cầu đường bộ;

+ Biết tổ chức công việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đạt năng suất cao.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng được các dụng cụ, máy móc trắc địa và một số thiết bị phục vụ cho công tác thi công Cầu đường bộ;

+ Thi công được các loại nền đường, mặt đường;

+ Thi công được móng, mố, trụ và kết cấu phần trên cầu;

+ Có khả năng hướng dẫn, kèm cặp thợ bậc thấp;

+ Có khả năng làm việc độc lập, biết tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng tự học tập, nghiên cứu, hoặc học lên trình độ cao hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc phạm vi nghề nghiệp của mình.

3- Cơ hội việc làm:

Khi tốt nghiệp ra trường là cán bộ kỹ thuật thi công cầu đường ở các doanh nghiệp quốc doanh hoặc các thành phần kinh tế khác; có thể phụ trách các đội xây dựng mới hoặc duy tu, bảo dưỡng công trình cầu đường bộ.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật công trình

– Cơ lý thuyết

– Sức bền vật liệu

– An toàn lao động

– Vật liệu xây dựng

– Cơ kết cấu

– Kết cấu công trình

– Địa chất – Cơ học đất

– Nền và Móng

– Thủy lực – Thủy văn

– Bảo vệ môi trường

– Máy xây dựng

– Tổng quan Cầu – Đường bộ

– Trắc địa

– Thi công nền đường

– Thi công mặt đường

– Thi công hệ thống thoát nước

– Thi công móng, mố, trụ cầu

– Thi công cầu kết cấu nhịp giản đơn

– Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

– Thí nghiệm Cơ học đất

– Đo vẽ kiểm định công trình cầu

– Thiết kế hệ thống thoát nước nhỏ

– Thiết kế cầu

– Thiết kế đường

– Thi công mặt đường Bê tông xi măng

– Thi công cầu kết cấu nhịp lớn

– Thực tập nghề nghiệp xây dựng cầu, đường bộ

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Biết được các phương pháp thi công Cầu đường bộ;

+ Trình bày được đặc điểm cấu tạo các cấu kiện công trình Cầu đường bộ;

+ Biết tổ chức vị trí làm việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đạt năng suất cao.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng được một số dụng cụ và công cụ thi công Cầu đường bộ;

+ Thi công được các loại nền đường, mặt đường;

+ Có khả năng kèm cặp thợ bậc thấp;

+ Có khả năng làm việc khả năng tự độc lập, có học tập, hoặc học lên trình độ cao hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc phạm vi nghề nghiệp của mình.

3- Cơ hội việc làm:

Khi tốt nghiệp ra trường là kỹ thuật viên thi công cầu đường ở các doanh nghiệp quốc doanh hoặc các thành phần kinh tế khác; tham gia các đội xây dựng mới hoặc duy tu, bảo dưỡng công trình cầu đường bộ.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật công trình

– Cơ lý thuyết

– Sức bền vật liệu

– An toàn lao động

– Vật liệu xây dựng

– Cơ kết cấu

– Kết cấu công trình

– Địa chất – Cơ học đất

– Nền và Móng

– Thủy lực – Thủy văn

– Bảo vệ môi trường

– Máy xây dựng

– Tổng quan Cầu – Đường bộ

– Trắc địa

– Thi công nền đường

– Thi công mặt đường

– Thi công hệ thống thoát nước

– Thi công móng, mố, trụ cầu

– Thi công cầu kết cấu nhịp giản đơn

– Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

– Thí nghiệm Cơ học đất

– Thực tập nghề nghiệp xây dựng cầu, đường bộ