XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp.

+ Đọc và giải thích được bản vẽ trắc địa công trình, bản vẽ kỹ thuật thi công;

+ Trình bày được quy luật thuỷ triều và cách tính thuỷ triều;

+ Biết lựa chọn đúng phương pháp kích kéo trong thi công;

+ Trình bày được tác dụng của từng loại cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép, hiểu các quy định về mác bê tông, nêu đúng quy trình thi công và bảo dưỡng bê tông;

+ Trình bày được cấu tạo cơ bản của nền móng công trình và phương pháp thi công phù hợp với từng loại móng, mố, trụ công trình;

+ Trình bày được đặc điểm cấu tạo của các kết cấu công trình thuỷ, giải thích được vai trò của các bộ phận kết cấu của công trình thuỷ;

+ Biết được các phương pháp thi công và giải thích được quy trình công nghệ thi công các loại công trình thuỷ: cống, kè, cảng bến, âu tàu, triền tàu, đập;

+ Trình bày được nội dung công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ;

+ Giải thích được các phương pháp đo đạc, khảo sát thiết kế công trình thuỷ;

+ Trình bày được nội dung thực hiện các bài thí nghiệm vật liệu xây dựng;

+ Nắm vững các biện pháp an toàn lao động, biết tổ chức vị trí làm việc đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ thi công công trình thuỷ;

+ Tra được bảng thuỷ triều, tính toán được mực nước thuỷ triều tại khu vực thi công và ảnh hưởng của mực nước tới việc thi công công trình thuỷ;

+ Nhận biết, phân loại, lựa chọn đúng các loại vật liệu xây dựng, tính đúng tỷ lệ phối trộn vật liệu theo mác bê tông, mác vữa quy định;

+ Lắp dựng đà giáo, ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Hàn đính, nối cốt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Gia công lắp đặt cốt thép dự ứng lực đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Sử dụng tốt các thiết bị kích kéo phục vụ thi công công trình;

+ Thành thạo các công việc lắp dựng cốt thép, trộn bê tông (bằng thủ công và bằng máy trộn), thực hành đổ bê tông và bảo dưỡng bê tông;

+ Sử dụng thành thạo các máy hỗ trợ thi công: các loại máy đầm, máy trộn, máy xoa;

+ Thành thạo các công việc phục vụ cho công tác đóng cọc, ép cọc;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị phục vụ cho công nghệ khoan cọc nhồi;

+ Xây tường, xây taluy bằng đá hộc hoặc bằng gạch đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Thi công được các công trình đặc thù: công trình kết cấu bằng các khối xếp, bằng tường cừ ván thép, bằng cọc ống, bằng hạ giếng chìm và thùng chìm hơi ép;

+ Lắp đặt được hệ điện chiếu sáng đơn giản và sử dụng an toàn điện cung cấp cho các máy hỗ trợ thi công;

+ Sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động đúng quy định;

+ Thực hiện đúng các thao tác sơ cứu người bị nạn (điện giật, đuối nước, tai nạn lao động);

+ Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường;

+ Biết bơi lặn, có thể bơi tự do được 100m, biết lặn khi có thiết bị dưỡng khí và lặn khi không có thiết bị dưỡng khí.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các đơn vị chuyên thi công các loại công trình thuỷ: xây dựng các bến tàu, cầu cảng, các công trình chỉnh trị sông, thi công âu tàu triền tàu; ngoài ra có thể làm việc tại các công trình xây dựng cầu đường, xây dựng công trình thuỷ lợi, xây dựng dân dụng.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Cơ kết cấu

– Địa chất- cơ học đất

– Vật liệu xây dựng

– Thuỷ lực- thuỷ văn

– An toàn và môi trường

– Trắc địa công trình

– Kết cấu công trình

– Nền móng

– Máy xây dựng

– Công trình đường sông

– Công trình bến cảng

– Kỹ thuật bơi lặn

– Hàn cơ bản

– Kỹ thuật kích kéo

– Thi công cơ bản 1

– Thực tập tay nghề cơ bản

– Thi công chuyên ngành 1

– Quy hoạch cảng

– Quản lý khai thác công trình thuỷ

– Thi công cơ bản 2

– Thực tập khảo sát thiết kế

– Thi công chuyên ngành 2

– Thực tập tốt nghiệp

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp

+ Đọc và giải thích được bản vẽ trắc địa, bản vẽ kỹ thuật thi công công trình thuỷ;

+ Trình bày được quy luật thuỷ triều và cách tính thuỷ triều;

+ Biết lựa chọn đúng phương pháp kích kéo trong thi công;

+ Trình bày được tác dụng của từng loại cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép, hiểu các quy định về mác bê tông, nêu đúng quy trình thi công và bảo dưỡng bê tông;

+ Trình bày được cấu tạo cơ bản của nền móng công trình và phương pháp thi công phù hợp với từng loại móng, mố, trụ công trình;

+ Trình bày được đặc điểm cấu tạo của các kết cấu công trình thuỷ, giải thích được vai trò của các bộ phận kết cấu của công trình thuỷ;

+ Biết được các phương pháp thi công và giải thích được quy trình công nghệ thi công các loại công trình thuỷ: cống, kè, cảng bến, âu tàu, triền tàu;

+ Nắm vững các biện pháp an toàn lao động, biết tổ chức vị trí làm việc đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ thi công công trình thuỷ;

+ Tra được bảng thuỷ triều, tính toán được mực nước thuỷ triều tại khu vực thi công và ảnh hưởng của mực nước tới việc thi công công trình thuỷ;

+ Nhận biết, phân loại, lựa chọn đúng các loại vật liệu xây dựng, tính đúng tỷ lệ phối trộn vật liệu theo mác bê tông, mác vữa quy định;

+ Lắp dựng đà giáo, ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Hàn đính, nối cốt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Sử dụng tốt các thiết bị kích kéo phục vụ thi công công trình;

+ Thành thạo các công tác thi công bê tông cốt thép: lắp dựng cốt thép, trộn bê tông (bằng thủ công và bằng máy trộn), thực hành đổ bê tông và bảo dưỡng bê tông;

+ Sử dụng thành thạo các máy hỗ trợ thi công: các loại máy đầm, máy trộn, máy xoa nền;

+ Thành thạo các công việc phục vụ cho công tác đóng cọc;

+ Xây tường, xây taluy bằng đá hộc hoặc bằng gạch đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động đúng quy định;

+ Thực hiện đúng các thao tác sơ cứu người bị nạn (điện giật, đuối nước, tai nạn lao động);

+ Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường;

+ Biết bơi lặn, có thể bơi tự do được 100m, biết lặn khi có thiết bị dưỡng khí và lặn khi không có thiết bị dưỡng khí.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các đơn vị chuyên thi công các loại công trình thuỷ: xây dựng các bến tàu, cầu cảng, các công trình chỉnh trị sông, thi công âu tàu triền tàu; ngoài ra có thể làm việc tại các công trình xây dựng cầu đường, xây dựng công trình thuỷ lợi, xây dựng dân dụng;

Được học liên thông lên cao đẳng nghề theo chương trình quy định.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Cơ kết cấu

– Địa chất- cơ học đất

– Vật liệu xây dựng

– Thuỷ lực- thuỷ văn

– An toàn và môi trường

– Trắc địa công trình

– Kết cấu công trình

– Nền móng

– Máy xây dựng

– Công trình đường sông

– Công trình bến cảng

– Kỹ thuật bơi lặn

– Hàn cơ bản

– Kỹ thuật kích kéo

– Thi công cơ bản 1

– Thực tập tay nghề cơ bản

– Thi công chuyên ngành 1

– Thực tập tốt nghiệp