Danh sách các trường nhận xét tuyển học bạ trong tháng 6/2024

Trong tháng 6/2024, nhiều trường ĐH vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ. Thí sinh lưu ý các mốc thời gian để tham gia xét tuyển, tránh ảnh hưởng tới quyền lợi.

Tên trường Điều kiện xét tuyển Thời gian xét tuyển
Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch Tuyển thẳng các thí sinh đậu tốt nghiệp THPT 2024 và các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT trước đó. Hotline/zalo tư vấn 0933519898 Liên tục từ bây giờ. 
Đại học Công nghiệp TPHCM Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12. Ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển bằng 21.00 điểm. Riêng ngành Dược học, ngưỡng điểm nhận hồ sơ là 24.00 điểm (tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển) và có học lực năm lớp 12 xếp loại giỏi. Đối với học sinh thuộc trường TOP sẽ được cộng điểm thưởng khi xét tuyển vào trường.  Từ 15/04/2024 đến hết 16h30 ngày 02/07/2024
Đại học Công thương TPHCM Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của năm lớp 10, năm lớp 11 và của học kỳ I năm lớp 12 đạt từ 20 điểm trở lên Từ ngày 23/1 đến 23/6
Đại học Dược Hà Nội Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với học sinh giỏi các lớp chuyên của Trường THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp Tỉnh/ Thành phố trực
thuộc Trung ương.

Đạt học lực giỏi 3 năm, kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển không dưới 8,0.

Từ ngày 27/05/2024 đến hết ngày 15/06/2024
Đại học Điện lực Xét kết quả học tập các môn thuộc các THXT của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Điểm xét tuyển từ 18 điểm trở lên. Đợt 1: Từ 4/3 đến 20/6
Đại học Giao thông vận tải TP.HCM Xét kết quả học tập các môn thuộc các THXT của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Điểm xét tuyển từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên)

 

Từ 18/5-18/6/2024
Đại học Lao động Xã hội HN và cơ sở TPHCM Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và có tổng điểm trung bình 03 môn theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển (như mục 3) của từng học kỳ năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 (5 học kỳ) ở bậc THPT đạt từ 18,0 điểm trở lên, bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có). Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh (7220201), điểm TBC của 05 học kỳ đạt từ 18,0 trong đó điểm tổng kết môn tiếng Anh của từng kỳ đạt từ 7,0 trở lên. Từ ngày 20/03/2024 đến 17h00 ngày 30/6/2024
Đại học Lâm nghiệp Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 05 học kỳ (trừ học kỳ II lớp 12) hoặc điểm lớp 12 Từ tháng 02 đến tháng 6/2024
Đại học Mở Hà Nội Điểm trung bình lớp 12 của từng môn trong tổ hợp xét tuyển không dưới 6. Từ 02/05 – 20/06/2024
Đại học Ngoại thương

Áp dụng với thí sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật quốc gia; đạt giải ba cấp tỉnh trở lên; là học sinh trường chuyên.

Điểm học bạ là điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp. Trường cộng điểm ưu tiên giải thưởng và ưu tiên khu vực, đối tượng.

Từ ngày 22/05 đến ngày 06/06
Đại học Nội vụ Hà Nội và cơ sở TPHCM

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 có tng đim ca 3 môn hc trong tổ hp xét tuyđt từ 18.0 đim trở lên (không có môn hc nào dưi 5.0 đim)

Từngày 01/6/2024 đến 17 giờngày 30/7/2024.
Đại học Tài chính Marketing Các thí sinh tốt nghiệp năm 2024,2023,2022 có tổng điểm trung bình các môn học trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10,11 và học kì 1 lớp 12 đạt từ 18,00 điểm trở lên Từ 22/04-17/06/2024
Đại học Tôn Đức Thắng Thí sinh đang là học sinh lớp 12 ở các trường THPT có ký kết hợp tác với TDTU và tốt nghiệp THPT năm 2024. Xét theo kết quả học tập THPT 05HK (HK1, 2 lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12).  Từ 01/4 – 15/6/2024
Đại học Thương mại Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT của thí sinh học 3 năm (lớp 10, 11, 12) tại trường THPT chuyên toàn quốc/trường THPT trọng điểm quốc gia, tốt nghiệp năm 2024 theo từng tổ hợp môn xét tuyển. 

Trong đó, điểm từng môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển được xác định là trung bình cộng điểm kết quả học tập năm lớp 10, lớp 11 và điểm học kỳ 1 lớp 12 của môn đó.

Từ 8h ngày 02/05 tới trước 23h59 phút ngày 10/06/2024
Đại học Sư phạm Hà Nội + Đối với các ngành đào tạo giáo viên: Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 có hạnh kiểm tất cả 06 học kì cấp THPT đạt loại Tốt và học lực cả 03 năm cấp THPT đạt loại Giỏi trở lên. Riêng đối với ngành Sư phạm Tiếng Pháp, nếu thí sinh là học sinh hệ song ngữ tiếng Pháp thì điều kiện về học lực là lớp 12 đạt loại Giỏi; đối với ngành Sư phạm Công nghệ, điều kiện về học lực là lớp 12 đạt loại Giỏi.

+ Đối với các ngành khác (ngoài sư phạm): Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 có hạnh kiểm tất cả 06 học kì và học lực cả 03 năm cấp THPT đạt loại Khá trở lên.

Từ ngày 19/05/2024 đến ngày 12/06/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM Xét tổng điểm trung bình 5 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) của ba môn theo tổ hợp xét tuyển, mỗi môn tối thiểu từ 5 điểm trở lên  Từ 1/3 – 15/6/2024
Trường Đại học Thủy Lợi Tổng điểm trung bình năm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12 của các môn trong tổ hợp tương ứng kết hợp ưu tiên cộng điểm các đối tượng: học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh trường chuyên, học sinh học lực giỏi, học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Từ 15/4 – 15/6/2024
Đại học Văn hóa TPHCM Xét tuyển kết quả học tập 6 học kì  Từ 1/6 – 21/6/2-24
Học viện Ngân hàng Thí sinh có học lực Giỏi năm lớp 12 và có điểm trung bình cộng 03 năm học (năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của từng môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên. Từ ngày 20/5/2024 đến hết ngày 09/6/2024.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam  Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 (đối với xét tuyển đợt 1) hoặc lớp 12 (đối với xét tuyển đợt 2) theo thang điểm 10 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 21-24 điểm trở lên.

Riêng nhóm ngành Sư phạm công nghệ thí sinh đạt học lực năm lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên.

Từ 15/05 – 20/06/2024
Học viện Tài chính Học lực Giỏi 3 năm bậc THPT, trong đó kết quả học tập năm lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0 Từ ngày 28/05-16/06/2024
Cao đẳng Y Dược Sài Gòn Tuyển thẳng các thí sinh đậu tốt nghiệp THPT 2024 và các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT trước đó. Liên tục từ bây giờ.