XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các khái niệm, quá trình biến đổi hóa học, hóa lý, sinh học trong môi trường nước thải và các tác động của ô nhiễm nước thải công nghiệp đến môi trường, sức khỏe con người;

+ Trình bày được các điều khoản luật, quy chuẩn và quy phạm về bảo vệ môi trường tại Việt Nam;

+ Trình bày được các khái niệm, công thức tính toán thủy lực dòng chảy trong ống có áp, mương hở và công thức tính toán, thiết kế các công trình đơn vị trong xử lý nước thải công nghiệp;

+ Phân biệt được các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp: phương pháp lý học, phương pháp hóa học, phương pháp sinh học;

+ Mô tả được cấu tạo, công dụng và thông số kỹ thuật các công trình đơn vị trong xử lý nước thải công nghiệp;

+ Phân tích, đánh giá được các chỉ tiêu môi trường của nước thải công nghiệp trong phòng thí nghiệm;

+ Phân tích, đánh giá được mức độ ô nhiễm của nước thải thông qua các chỉ tiêu phân tích và tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành;

+ Giải thích được quy trình công nghệ của các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp đặc trưng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo thiết bị phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước thải công nghiệp; bảo đảm được các sai số phân tích.

+ Ứng dụng được kết quả phân tích, kết quả thực nghiệm, quy chuẩn môi trường Việt Nam để lựa chọn, đề xuất công nghệ và xử lý nước thải công nghiệp phù hợp;

+ Tham gia thiết kế, tính toán, vẽ, biên tập hồ sơ thiết kế công nghệ công trình xử lý nước thải công nghiệp;

+ Tham gia lắp đặt được đường ống công nghệ, thiết bị máy móc của các công trình đơn vị hệ thống xử lý nước thải công nghiệp;

+ Tham gia hoạt động của đội, nhóm theo kế hoạch vận hành, bảo dưỡng thiết bị xử lý nước thải công nghiệp đạt hiệu quả và thực hiện được kế hoạch bảo đảm an toàn lao động;

+ Sử dụng được các phần mềm: Microsoft Office, Autocad để tính toán, vẽ các công trình xử lý nước thải;

+ Ứng dụng được một số công nghệ mới vào quá trình xử lý nước thải công nghiệp.

3- Cơ hội việc làm:

 – Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề Xử lý nước thải công nghiệp, sinh viên làm được công việc tại các trung tâm phân tích môi trường, công ty tư vấn thiết kế, công ty xây dựng môi trường, nhà máy sản xuất có hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, với chức danh kỹ thuật viên phân tích hoặc có thể là nhân viên, tổ trưởng, đội trưởng sản xuất;

 – Tham gia giảng dạy trong các trường dạy nghề;

 – Làm công tác kỹ thuật trong các cơ quan quản lý Nhà nước có sử dụng chuyên môn nghề xử lý nước thải công nghiệp.

4- Các môn học chính

– Toán cao cấp

– Vật lý đại cương

– Vi sinh đại cương

– Hình họa – Vẽ kỹ thuật

– AUTOCAD

– An toàn lao động

– Luật và chính sách môi trường

– Cơ sở công nghệ môi trường

– Kỹ thuật phòng thí nghiệm

– Hóa đại cương

– Điện kỹ thuật

– Thủy lực

– Hóa phân tích

– Hóa môi trường nước

– Vi sinh môi trường nước

– Nước thải công nghiệp và sức khỏe cộng đồng

– Mạng lưới thoát nước

– Kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp

– Xử lý nước thải chế biến thủy sản

– Xử lý nước thải chế biến mì ăn liền

– Xử lý nước thải chăn nuôi

– Xử lý nước thải dệt nhuộm

– Xử lý nước thải thuộc da

– Xử lý nước thải xi mạ

– Xử lý nước thải công nghiệp

– Vận hành công trình xử lý nước thải

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các tác động của ô nhiễm nước thải công nghiệp đến môi trường, sức khỏe con người;

+ Hiểu được các điều khoản luật, quy chuẩn và quy phạm về bảo vệ môi trường tại Việt Nam;

+ Phân biệt được các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp: phương pháp lý học, phương pháp hóa học, phương pháp sinh học;

+ Phân tích, đánh giá được một số chỉ tiêu môi trường của nước thải công nghiệp trong phòng thí nghiệm;

+ Phân tích, đánh giá được mức độ ô nhiễm của nước thải thông qua các chỉ tiêu phân tích và tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo thiết bị phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước thải công nghiệp; bảo đảm được các sai số phân tích;

+ Ứng dụng được kết quả phân tích, kết quả thực nghiệm, quy chuẩn môi trường Việt Nam để lựa chọn, đề xuất công nghệ và xử lý nước thải công nghiệp phù hợp;

+ Tham gia vẽ, biên tập được hồ sơ thiết kế công nghệ công trình xử lý nước thải công nghiệp;

+ Lắp đặt được đường ống công nghệ, thiết bị máy móc của các công trình đơn vị hệ thống xử lý nước thải công nghiệp;

+ Vận hành, bảo dưỡng được các thiết bị xử lý nước thải công nghiệp đạt hiệu quả và thực hiện được kế hoạch bảo đảm an toàn lao động;

+ Sử dụng được các phần mềm: Microsoft Office, Autocad để thuyết minh, vẽ công trình xử lý nước thải.

3- Cơ hội việc làm:

 – Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề Xử lý nước thải công nghiệp, sinh viên làm được công việc tại các trung tâm phân tích môi trường, công ty tư vấn thiết kế, công ty xây dựng môi trường, nhà máy sản xuất có hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, với chức danh kỹ thuật viên phân tích hoặc có thể là nhân viên, tổ trưởng, đội trưởng sản xuất;

 – Trợ giảng giáo viên trong các trường dạy nghề;

 – Trực tiếp tham gia thi công các công trình xây dựng mạng lưới thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp.

4- Các môn học chính

– Vi sinh đại cương

– Hình họa – Vẽ kỹ thuật

– AUTOCAD

– An toàn lao động

– Luật và chính sách môi trường

– Cơ sở công nghệ môi trường

– Kỹ thuật phòng thí nghiệm

– Hóa đại cương

– Điện kỹ thuật

– Hóa phân tích

– Hóa môi trường nước

– Vi sinh môi trường nước

– Nước thải công nghiệp và Sức khỏe cộng đồng

– Mạng lưới thoát nước

– Kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp

– Xử lý nước thải chế biến thủy sản

– Xử lý nước thải chế biến mì ăn liền

– Xử lý nước thải chăn nuôi

– Xử lý nước thải công nghiệp

– Vận hành công trình xử lý nước thải

– Thực tập tốt nghiệp